Adresa tábora

 

Tábor Ledňáček

Rosovice
262 11

 

Kontaktujte nás

Při jakýchkoli nejasnostech nás neváhejte kontaktovat buď na stránkách facebooku nebo na emailu či telefonu:

 

Telefon: 608 962 145
Email: info@lt-lednacek.cz

Sledujte nás na facebooku!

 

Fotky z turnusů, ze staveb a bourání z neformálních setkání atd. Dále spousta informace o novinkách a místo, kde se můžete ptát.

 • Facebook Social Icon
SLUŽEBNÍ ŘÁD

 

Táborovou službu vykonává služební oddíl v čele se svým vedoucím, který je současně vedoucím dne, a to po dobu 24 hodin.

 

NOČNÍ SLUŽBA
 • večerka- služba smluveným signálem vyhlašuje večerku a odpovídá za to, že je v táboře po večerce klid

 • jsou stanoveny noční hlídky, které střeží bezpečnost a klid tábora

 • v pravidelných intervalech obcházet tábor

 • chodí v tichosti a neruší noční klid

 • hlídka budí v určenou dobu následující hlídku, vyčká až hlídka vstane a oblékne se, potom jí předá služební píšťalku

 • pokud dojde k jakémukoli ohrožení tábora ihned vzbuďte vedoucí dne

 • v případě osobního ohrožení nebo napadení tábora vyhlašuje poplach smluveným signálem

 • půl hodiny před budíčkem - není-li určeno jinak budí všechny vedoucí

DENNÍ SLUŽBA
 • připravuje vše potřebné v kuchyni pro zabezpečení snídaně

 • dohlíží na to aby v táboře a blízkém okolí byl pořádek

 • dbá na dostatečnou zásobu dřeva, na čistotu a pořádek v kuchyni (včetně mytí nádobí), v jídelně a okolí

VEDOUCÍ DNE
 • po dobu své služby odpovídá za plnění programu i časově

 • v nepřítomnosti hlavního vedoucího a jeho zástupce je plně zastupuje

 • rozhoduje o rozdělení služby, uděluje pokyny a kontroluje plnění úkolů    

TÁBOROVÝ ŘÁD

 • Poslouchej své vedoucí

 • Nemluv sprostě, ani nikoho urážej

 • Nevztáhuj ruku na jiného táborníka

 • Neopouštěj tábor bez vědomí dospělých

 • Nechoď bez dozoru dospělé osoby ke Kocábě

 • Nepij alkohol ani nekuř

 • Neporušuj noční klid

 • Nelez mezi stany

 • Nenič žádný táborový majetek

 • Nenos jídlo z jídelny nosit do stanu. V jídelně se chovej jako člověk

 • Nešplhej po hangáru, kontejneru a párty stanu

 • Udržuj pořádek, čistotu a dbej na osobní hygienu

 • Ešusy a lahve nechávej vždy otevřené

 • Na nočních hlídkách nebuď s nikým, kdo má spát

 • Chovejme se všichni tak, abychom si celý tábor co nejvíce užili!

    REŽIM DNE

08.00 – Budíček

08.01 – Osobní hygiena + úklid stanů

08.30 – Snídaně

09.00 – Ranní nástup

09.30 – Dopolední program

12.30 – Oběd

13.00 – Polední klid

15.00 – Svačina

15.01 – Odpolední program

18.30 – Večeře

19.00 – Večerní nástup

19.30 – Večerní program

21.30 – Večerní hygiena

22.00 - Večerka

POŽÁRNÍ ŘÁD

 

 • seznámení všech účastníků tábora s protipožárními zásadami

 • zákaz kouření a používání svíček ve stanu

 • zákaz rozdělávání ohně 50m od lesa

 • oheň se nikdy nesmí nechat bez dozoru

 • místo kde byl rozdělán oheň se smí opustit teprve po úplném vyhasnutí ohně

 • v případě požáru nepodléhejte panice a dbejte pokynů vedoucích podle evakuačního plánu

... zkrátka chovejte se tak aby jste nikdy nezadali příčinu vzniku požáru

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now